blank
Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Udostępnij, wybierz swoją platformę!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on google
Share on linkedin
Share on reddit
Share on vk
Share on email

W jakich przypadkach sąd udzieli skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Przesłankami, które umożliwiają złożenie wniosku o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, są ważne względy rodzinne lub osobiste, a także choroba psychiczna lub inna ciężka choroba osadzonego. Osadzony musi uzasadnić zasadność swojej prośby, a w przypadku choroby dołączyć także zaświadczenie lekarskie.

Udzielając przerwy Sąd może nałożyć na skazanego obowiązek:

  • Utrzymywania kontaktu z kuratorem sądowym
  • Niezmieniania miejsca pobytu
  • Meldowania się we wskazanej jednostce Policji
  • Podjęcia pracy zarobkowej

Właściwym do wydania postanowienia w sprawie przerwy w wykonaniu kary jest sąd penitencjarny, czyli sąd okręgowy właściwy miejscowo. Koszt wniosku to 60 zł.

Podkreślić należy, że jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary. Jest to jednak możliwe jedynie wtedy, gdy kara lub suma kar pozbawienia wolności nie przekracza 3 lat.

Czy sąd możę odwołać przerwę?

Należy pamiętać, że sąd może odwołać przerwę, gdy:

  • Ustanie przyczyna, dla której sąd udzielił tego odroczenia
  • Skazany nie korzysta z niego w celu, dla którego odroczono karę
  • Rażąco narusza porządek prawny
  • Niewykonuje obowiązków nałożonych przez sąd

Ponadto jeżeli skazany, podczas odbywania przerwy zostanie tymczasowo aresztowany, to przerwana kara podlega wykonaniu z mocy prawa.

Gdańsk 06-04-2016

Więcej
Porad Prawnych

Zapytaj Prawnika

blank

Masz pytanie? Zadaj je nam. Odpowiemy maksymalnie szybko. Adwokat udzieli Państwu wszystkich potrzebnych na wstępie informacji i zaproponuje dalsze kroki. Na pytania zadane w godzinach naszej pracy odpowiadamy w przeciągu 30 minut.

W jaki sposób najlepiej się z nami kontaktować?

Jeśli macie Państwo pytanie natury prawnej, chcielibyście otrzymać poradę, analizę pisma lub umowy, czy zasięgnąć opinii adwokata zapraszamy do naszej Kancelarii na ul. IV Grobla 3, w Gdańsku. W tym celu prosimy zadzwonić pod nr. telefonu +48 58 526 59 80 lub skorzystać z możliwości umówienia porady prawnej na naszej stronie, klikając przycisk poniżej.

Jeśli natomiast nie macie możliwości przyjazdu do Kancelarii, przebywacie za granicą lub chcielibyście otrzymać poradę prawną w formie on-line. Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo wiadomość email z szczegółową wyceną opracowania i odpowiedzi na przedstawione zagadnienie.

Wszystkich odpowiedzi, niezależnie czy w trakcie porady prawnej, w Kancelarii, czy on-line udziela Adwokat. Zapraszamy do kontaktu.