Adwokat
w Sprawie o Odszkodowanie

Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie postępowań odszkodowawczych:

Odszkodowania

Zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym. Doświadczenie oraz wszechstronna znajomość praktyki orzeczniczej pozwala nam na skuteczne dochodzenie roszczeń w imieniu Klientów.

Dochodzimy Roszczeń Odszkodowawczych

  • za szkody poniesione w wyniku wypadków komunikacyjnych,
  • z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
  • z tytułu śmierci osoby bliskiej,
  • z tytułu wypadków przy pracy,
  • za szkody powstałe w wyniku błędów medycznych,
  • z umów ubezpieczeń,
  • wynikających z czynów niedozwolonych,
  • innych zdarzeń losowych,
  • z tytułu niewykonania lub nienależytego umów.
  • z tytułu wadliwych lub niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów państwowych

Wpisy w dziale Porady dotyczące Odszkodowań