Regulamin
Korzystania Ze Strony.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem Serwisu https://www.fafinska.pl jest Kancelaria Adwokacka Dominika Fafińska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ks. Robaka 63a. zwana dalej Kancelarią lub Administratorem

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 

3. Korzystając z serwisu internetowego https://fafinska.pl akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie Korzystania ze Strony.

INFORMACJE W FORMULARZU KONTAKTOWYM

 

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu: https://fafinska.pl nie wymaga podania przez Użytkownika Serwisu danych osobowych.


2. W celu wysłania formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie: https://fafinska.pl Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, nr telefonu lub adres e – mail. Niepodanie wyżej wymienionych danych przez Użytkownika uniemożliwia wysłanie formularza kontaktowego do Administratora.


3. Dane osobowe Użytkownika do podania których Użytkownik był zobowiązany wysyłając formularz kontaktowy do Administratora nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.


4. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone przez Administratora będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


5. Dane Użytkownika Serwisu podane przez niego dobrowolnie w formularzu kontaktowym Serwisu mogą stanowić zbiór ewentualnych Klientów Administratora zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


6. Każdy Użytkownik Serwisu który był zobowiązany do podania dobrowolnie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym ma prawo do ich wglądu, zmiany i usunięcia z bazy danych.a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

REGULAMIN USŁUGI PORADA ON-LINE

1. Regulamin udzielania porad prawnych On-Line zwany dalej
Regulaminem określa zasady udzielenia przez Kancelarię Adwokacką Dominika Fafińska porad prawnych zainteresowanym podmiotom przy wykorzystaniu mediów, służących komunikacji zdalnej, tj. Internetu i Poczty Email.

2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz.1204).

3. Uzyskanie Porady Prawnej On-Line możliwe jest po wyłącznie po zaakceptowaniu treści Regulaminu i poprawnym wypełnieniu formularza Porady Prawnej On-Line.

4. Umowę świadczenie usługi Porady Prawnej On-Line należy uznać za zawartą z chwilą dokonania zapłaty kwoty wskazanej w wycenie, będącej odpowiedzią na poprawnie wypełniony formularz Porady Prawnej On-Line.

5. Kancelaria ma prawo odmówić udzielenia porady prawnej.

6. Koszt i czas realizacji usługi Porady Prawnej On-Line wynika z wielu czynników, między innymi: stopienia skomplikowania problemu prawnego, dziedziny prawa objętej poradą, czy terminu udzielenia porady. W związku z tym wycena kosztu i termin udzielenia Porady Prawnej On-Line jest wskazywany przez adwokata każdorazowo indywidualnie, w wiadomości email będącej odpowiedzą na przesłany za pośrednictwem strony formularz.

7. W przypadku niekompletnego wypełnienia formularza porady lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji termin udzielenia porady może ulec wydłużeniu.

8. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przekazane w formularzu, korespondencji elektronicznej lub rozmowie telefonicznej błędne, niepełne lub brakujące dane mające wpływ na ocenę stanu faktycznego i tym samym treść udzielonej Porady Prawnej On-Line.

9. Porad Prawnych On-Line udziela Adwokat Dominika Fafińska, nr. legitymacji adwokackiej GDA/Adw/3045.

10. Kancelaria zachowa pełną poufność dotyczącą danych osobowych, zakresu i stanu faktycznego przedstawionych w ramach udzielanej Porady Prawnej On-Line. 

11. W przypadku chęci rozszerzenia treści udzielonej Porady Prawnej On-Line, Klient ma prawo złożyć wniosek o jej uzupełnienie w ciągu 14 dni od otrzymania pierwotnej treści porady.

 

REGULAMIN REZERWACJI PORADY ON-LINE

1. Rezerwacji porady prawnej można dokonać poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią (pod numerem telefonu 58 526 59 80) lub poprzez stronę Kancelarii Adwokackiej fafinska.pl pod zakładką PORADA PRAWNA W KANCELARII ADWOKACKIEJ”.

2. Dokonanie rezerwacji terminu porady prawnej wymaga dokonania przedpłaty w wysokości 50%  lub 100% ceny rezerwowanej wizyty zgodnie z cennikiem dostępnym w aplikacji rezerwacji porady prawnej.

3. Opłata, o której mowa w punkcie 2. Regulaminu może być dokonana za pośrednictwem bramki płatniczej PayPal dostępnej w Aplikacji przy użyciu konta PayPal, kart płatniczej lub kredytowej.

4. Opłata, o której mowa w punkcie 2. Regulaminu Rezerwacji Porady Online musi być dokonana najpóźniej w dniu dokonania rezerwacji, przy użyciu Aplikacji rezerwacji porady prawnej.

5. Wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zaplanowanej wizyty. W tym celu prosimy o kontakt z Kancelarią Adwokacką po numerem telefonu 58 526 59 80 lub pocztą elektroniczną pod adresem kancelaria@fafinska.pl .

6. W przypadku odwołania wizyty z zachowaniem terminu, wskazanego w punkcie 5. Regulaminu Rezerwacji Porady Online, przedpłata zostanie w całości zwrócona przelewem na konto osoby rezerwującej, w terminie 7 dni od daty odwołania wizyty.

7. Porada prawna, udzielana jest przez Adwokata. 

8. Czas trwania porady prawnej będzie nie dłuższy niż 1 godzina. W trakcie Porady Prawnej Adwokat może, w razie konieczności, dokonać przedłużenia czasu trwania Porady Prawnej.

9. Jeżeli Porada Prawna zostanie odwołana z winy Kancelarii Adwokackiej, przedpłata rezerwacyjna za Poradę Prawną zostanie rezerwującemu zwrócona na konto, w terminie 4 dni od dnia odwołania terminu Porady Prawnej.