Prawo Rodzinne

Kancelaria Adwokacka zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności:

Rozwód – Sprawy Rozwodowe

do listy usług 

Sprawy związane z rozpadem małżeństwa są postępowaniami szczególnymi, wymagającymi subtelnego podejścia, aby nie krzywdzić jego uczestników – przede wszystkim dzieci – a zarazem stanowczej i rzeczowej argumentacji niezbędnej dla zabezpieczenia interesów naszego Klienta. Kancelaria Adwokacka Dominiki Fafińskiej specjalizuje się w procesach rozwodowych i separacjach oraz ich nieuchronnych następstwach w postaci spraw o podział majątku i alimenty. Adwokat w sprawach o rozwód to osoba, która poza reprezentacją swojego Klienta przed Sądem jest też jego powiernikiem i doradcą. Zdajemy sobie również sprawę jak bardzo rozwód potrafi być stresujący, jak wiele rodzi pytań i jak odciska swoje piętno na wszystkich jego uczestnikach, przez co ciężko zachować zdrowy dystans i spokój niezbędny w ocenie sytuacji. Dlatego, aby ułatwić proces i odciążyć naszych Klientów, w trakcie całego postępowania rozwodowego pozostajemy do dyspozycji w godzinach naszej pracy i poza nimi.

Nasza specjalizacja pozwala nam udzielić naszym klientom natychmiastowych odpowiedzi i bardzo szybko podpowiedzieć rozwiązania i wyjścia z najtrudniejszych nawet sytuacji.

Nasza Kancelaria Oferuje Pomoc Prawną dotyczącą:

ROZWÓD I SEPARACJA:

 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód z obcokrajowcem,
 • separacja,
 • uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne.

 

MAŁŻEŃSKIE SPRAWY MAJĄTKOWE

 • majątkowe umowy małżeńskie,
 • zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej,
 • podział majątku małżonków,
 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,
 • ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka.

 

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA:

 • reprezentacja w sprawach o unieważnienie małżeństwa

WŁADZA RODZICIELSKA

 • przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • porozumienia wychowawcze,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka.

ALIMENTY

 • alimenty na rzecz dziecka,
 • alimenty na rzecz małżonka,
 • powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • zmiana wysokości alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • wsparcie w egzekucji alimentów,
 • zwrot niesłusznie płaconych alimentów.

KONTAKTY Z DZIEĆMI

 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego.

POCHODZENIE DZIECKA

 • uznanie dziecka,
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • zmiana nazwiska dziecka.

ADOPCJA, OPIEKA I KURATELA

 • przysposobienie,
 • całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie kuratora lub uchylenie kurateli,
 • ustanowienie lub zwolnienie opiekuna.

W zakresie prawa rodzinnego udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty umów i porozumień wychowawczych, a także zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz pomoc w postępowaniu mediacyjnym.

Wpisy w dziale Porady dotyczące prawa Rodzinnego