Prawo Pracy

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami przed sądem pracy. Pomoc świadczona pracownikom obejmuje, w szczególności dochodzenie roszczeń o:

  • zaległe wynagrodzenie,
  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing, – wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  • inne świadczenia pracownicze.

Oferta Kancelarii skierowana do pracodawców obejmuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną dotyczącą bieżącej działalności pracodawców.

W ramach profesjonalnej pomocy świadczonej pracodawcom:

  • przygotowujemy i opiniujemy regulaminy, statuty, inne akty wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy,

  • sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników,

  • przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej,

  • sporządzamy umowy o pracę, cywilnoprawne umowy o zatrudnienie, kontrakty menadżerskie,

  • prowadzimy szkolenia i wykłady dla pracodawców, związków zawodowych, wybranych grup pracowników (np. kadry kierowniczej),

  • reprezentujemy Klientów przed sądami.

Wpisy w dziale Porady dotyczące prawa Pracy