Prawo
Budowlane

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa budowlanego, w szczególności:

Doradzamy w sprawach związanych z Prawem Budowlanym, a w szczególności:

  • pomoc przy organizacji procesu budowlanego,
  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane,
  • pomoc prawna w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii,
  • reprezentowanie w sprawach o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, w tym na zasadzie odpowiedzialności solidarnej przeciwko inwestorom,
  • udzielanie porad prawnych i reprezentowanie w sprawach o roszczenia z rękojmi i gwarancji.

Wpisy w dziale Porady dotyczące prawa Budowlanego