Adwokat
w Sprawie Cywilnej

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, w zakresie następujących usług:

Prawo Cywilne

Wspieramy naszych klientów w egzekucji ich należności zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej mediacji. Przygotowujemy i opiniujemy umowy i umowy przedwstępne takie jak: umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa na dostawę towarów i usług, o dzieło, umowa zlecenie, umowa o roboty budowlane, umowa użytkowania wieczystego i inne. Oferujemy pomoc w sporządzaniu umów darowizn i pożyczek. Jesteśmy w stanie w prosty i klarowny sposób rozłożyć umowę, wobec której żywią Państwo wątpliwości, na czynniki pierwsze i krok po kroku przeanalizować jej najważniejsze punkty oraz płynące z nich postanowienia i zagrożenia. Pomagamy w regulacji stanów prawnych dotyczących służebności przesyłu, zastawu nabycia lub utraty własności czy współwłasności i jej podziału oraz zasiedzenia. Oferujemy pomoc w pełnym zakresie postępowania cywilnego. Od porady prawnej, przez konsultację, mediację i negocjację, po kompleksową obsługę całej sprawy, bądź umowę ramową na świadczenie usług dla biznesu.

Sporządzanie i opiniowanie Umów Cywilnoprawnych, takich Jak:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o roboty budowlane lub remont,
 • umowa najmu i dzierżawy,
 • umowa pożyczki,
 • umowa darowizny,
 • umowa renty,
 • umowa dożywocia,
 • umowa spółki cywilnej.

Pozostałe czynności w Sprawach Cywilnych:

 • opiniowanie projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem orz interesem klienta,

 • przygotowywanie analiz prawnych oraz opinii prawnych,

 • sporządzanie wezwań do zapłaty, projektów ugód sądowych, pozwów, wniosków, i innych,

 • reprezentowanie strony przed sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym,

 • sporządzanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

 • zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

 • prowadzenie negocjacji oraz udział w mediacji w celu polubownego zakończenia sporu,

 • udzielanie porad prawnych i reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sprawach o wykonanie umowy lub zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i zwyczajnym,

Obsługa Prawna w Twojej Firmie.

Zdajemy sobie sprawę iż rzadko kiedy prawnik w firmie potrzebny jest na pełny etat. Zdajemy sobie jednak sprawę również z tego, że każdy niezależnie od formy prowadzonego biznesu, ma pytania i problemy natury prawnej. W odpowiedzi na potrzeby rynkowe polskich firm przygotowaliśmy nowoczesne sposoby rozliczania i współpracy. Zapraszamy od  zapoznania się z nimi.