Prawo
Nieruchomości

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu nieruchomości, w szczególności:

Zakres Usług dotyczących Prawa Nieruchomości

  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, w tym umów przedwstępnych,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń administracyjnych,
  • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi,
  • reprezentowanie w spawach o zasiedzenie nieruchomości,
  • reprezentowanie w sprawach o wydanie nieruchomości,
  • reprezentowanie w sprawach o zniesienie współwłasności.

Wpisy w dziale Porady dotyczące prawa Nieruchomości